Dokterspraktijk BVB

  • Wachtruimte, dokterspraktijk BVB.
  • Secretariaat, dokterspraktijk BVB.
  • Meubel secretariaat, dokterspraktijk BVB.
  • Keuken, dokterspraktijk.
  • Terrazzo vloer, dokterspraktijk BVB.