Balderdorp

 • In de nieuwe woonwijk Balderdorp in Berlaar worden een aantal sociale woningbouwprojecten gerealiseerd. Dit biedt de mogelijkheid om stedenbouwkundige coherentie aan te brengen in de wijk. Op twee tegenover elkaar gelegen sites in de wijk werden in totaal 11 sociale woningen en 2 appartementen ontworpen die op basis van hun positie in de buurt een stedenbouwkundig gebaar maken.

  Bouwblok A bestaat uit 7 sociale huurwoningen, geschikt rond een groene publieke tuin.
  Bouwblok B bestaat uit 4 sociale koopwoningen en 2 sociale koopappartementen ondergebracht in een leesbare volumetrie met zaagtanddak.
  Beide sites worden uitgewerkt in relatie tot de directe omgeving, waarbij heel veel aandacht gaat naar de relatie met de groene buitenruimtes. Het project gaat niet enkel op zoek naar  een diversiteit aan typologieën en volumetriën, maar evenzeer naar het raakvlak tussen collectief en individueel.

 • Inplantingsplan, Balderdorp.
 • Typeplan Blok A, Balderdorp.
 • Typeplan Blok B, Balderdorp.
 • frontaal gevelbeeld blok A
 • Berlaar, BE

  in uitvoering

  CV Zonnige Kempen

  11 sociale woningen en 2 sociale appartementen

  Sophie Van Noten ism. De Kort Van Schaik