VBVN wint architectenselectie Dijledal

  • Van Besien Van Noten is geselecteerd voor de bouw van 13 sociale woningen, verdeeld over drie sites in Oud-Heverlee. Het ingediende wedstrijdontwerp bracht al vrij snel aan het licht dat elke site, ondanks zijn specifieke schaal en locatie, doorheen de geschiedenis steeds op dezelfde wijze werd ingericht; één enkel gebouw vrij centraal gepositioneerd op de beschikbare bouwgrond, rekening houdend met de stedenbouwkundige voorschriften aldaar. Dit leidt ons tot het besluit dat de uitdaging in deze ontwerpopgave zich dient te focussen op de wijze waarop een ander programma, met name meerdere wooneenheden per kavel, zich kan aanpassen aan de bestaande morfologie van de directe omgeving van de drie sites.