Uitvoering Kasteel van de Berkebossen

  • Het uitvoeringsdossier voor de renovatie en restauratie van Kasteel Van de Berkebossen wordt opgemaakt. Het landhuis uit 1882 zal in het voorjaar van 2022 een grondige opfrisbeurt krijgen waarbij de originele elementen zullen worden hersteld. In samenspraak met de interieurarchitect wordt ook het volledige interieur onder handen genomen. De nieuwe aanbouw achteraan de woning sluit aan bij de bouwstijl, maar onderscheidt zich op subtiele wijze in materialiteit.

  • Balen_voorgevel
  • Balen_detail-voorgevel