Laureaat wedstrijd Campus Harmonie

  • Van Besien Van Noten heeft de architectenselectie gewonnen voor de opmaak van het masterplan en de eerste fase van de uitbereiding van kleuterschool De Krokodil te Antwerpen. Het nieuwe masterplan herstelt en versterkt het groene karakter en de originele structuur van de site.