Wedstrijdontwerp ontmoetingscentrum Dilsen-Stokkem

  • Het ontwerpvoorstel ‘Cultuurwerf Dilsen-Stokkem’ eindigt op de tweede plaats in de architectenselectie.

    De wedstrijdopgave omvat een veelheid aan functies, met verschillende noden en behoeftes, die allen op verschillende momenten gebruik maken van het gebouw. Het Cultuurhuis presenteert zich als één gebouw, dat langs de buitenzijde in staat is om de complexe buitenruimte mee vorm te geven en op natuurlijke wijze de externe functies schikt. Een ‘gordijn’ omvat de verschillende functies binnen het gebouw. In het interieur leest men een collectie van interieurs, die de interessante diversiteit tussen de functies uitlicht en leesbaar maakt.